© Hepatotansplant Bruxelles-Brussel et UCL Saint-Luc, UTRAGENDO, 2012

 Vestibulum | Sed vulputate

Fête 2015 - Introduction de Rita Ferket

 

Mesdames, Messieurs


Au nom d’Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, je vous souhaite à tous la bienvenue.


Par un heureux hasard c’est aujourd’hui la journée mondiale du don d’organes et de la transplantation.

Puis-je vous demander d’avoir une pensée profonde pour tous nos donneurs et leurs familles… sans qui, nous ne serions pas là aujourd’hui.


Vous le voyez tous, la fête de ce jour est assez exceptionnelle : le nombre de participants est quasi double par rapport aux autres fêtes. Vous êtes entourés de nombreuses œuvres qui manifestent le plein succès de la médecine de transplantation hépatique puisque elles sont pour une grande part nées d’artistes qui ont découvert ou confirmé leur talent après leur transplantation du foie. ET  vous n’êtes pas au bout de vos surprises…


Dames en heren,


In naam van Hepatotransplant Brussel heet ik u allen welkom.


Het is vandaag toevallig de dag van de orgaandonatie en transplantatie.

Laat ons even met dankbaarheid terug denken aan onze donoren en hun families… zonder wie, we hier vandaag niet zouden zijn.


U ziet het allemaal, het feest van vandaag is zeer bijzonder : het aantal deelnemers is bijna het dubbel van dat op de andere feesten.  U wordt omringd door talrijke werken die het succes van de transplantatiegeneeskunde weer-spiegelen, omdat zij voor een groot deel ontsproten zijn aan kunstenaars die hun talent na hun levertransplantatie hebben ontdekt of bevestigd. En dat is nog niet het laatste van de verrassingen…


Notre Association fête ses 30 ans d’existence. S’il s’agit bien sûr d’une raison nécessaire et  suffisante pour mettre sur pied pareille fête, est-ce cependant la seule ? Non car, vous le savez tous, il s’agit d’abord et avant tout de fêter le Professeur Lerut qui nous accompagne depuis l’origine d’Hépatotransplant Bruxelles-Brussel dont il est un  des membres fondateurs et qui va prochainement fêter ses 65 ans… ce qui, heureusement, ne signifie nullement arrêt immédiat et automatique de son activité au sein des Cliniques Saint-Luc.

Les 30 ans d’Hépatotransplant Bruxelles-Brussel nous offrent l’occasion idéale pour FÊTER le Professeur pour tout ce qu’il nous a donné, donne et donnera encore un certain temps et nous voulions absolument être les premiers à lui dire MERCI.


Het is zo dat onze vereniging haar 30-jarige bestaan viert. Maar al is dat een noodzakelijke en voldoende reden om zo’n feest op poten te zetten, het is niet de enige reden. Want, zoals u allen weet, het gaat er eerst en vooral om professor Lerut te vieren, hij die ons vergezelt sinds het ontstaan van Hepaotransplant Brussel, waarvan hij een van de stichtende leden is. Binnenkort gaat hij zijn 65ste verjaardag vieren… wat gelukkig geenszins betekent dat hij onmiddellijk en automatisch zijn activiteiten in de schoot van Saint-Luc stopzet.

30 jaar Hepatotransplant Brussel biedt ons de ideale gelegenheid om de professor te vieren omwille van alles wat hij ons gegeven heeft, nog geeft en zal geven gedurende een bepaalde tijd en wij wilden absoluut de eersten zijn om hem DANK U  te zeggen.

 

Nous avons donc souhaité que cette journée marque les cœurs et les mémoires.


Que les surprises soient grandes ou petites elles ont toutes la même importance dans la mesure où elles concourent toutes à remercier le Professeur et son épouse et à célébrer la vie retrouvée.


Wij hebben gewenst dat deze dag de harten en de herinneringen zou markeren.

Elke verassing, groot of klein, heeft evenveel belang in de mate dat zij bijdragen tot het bedanken van de professor en zijn vrouw en tot het vieren van het hervonden leven.


Outre les œuvres de l’exposition dont Francine va vous parler dans un instant, vous trouverez un Livre d’Or (à situer) dans lequel vous aurez l’occasion tout au long de la journée de laisser un mot au Professeur et à son épouse ; n’hésitez pas à le remplir : il sera pour le Professeur et son épouse un témoignage durable de notre estime et de notre gratitude.


En ce jour de fête nous tenons également à fêter Francine, qui comme vous le savez, part à la pension en décembre prochain.  


 

Er ligt ook  een Gouden Boek (te situeren), waarin u gedurende de ganse dag de mogelijkheid hebt om een woord te schrijven aan de professor en aan zijn vrouw; aarzel niet om het te vullen : het zal voor de professor en zijn echtgenote een souvenir zijn van onze  waardering en dankbaarheid. Het Gouden Boek zal ons volgen naar het restaurant.


Vandaag wordt Francine ook in de bloemetjes gezet, want zoals u weet gaat ze in december met pensioen.  Ik geef haar nu het woord, zij heeft de kunstenaars  gecontacteerd en hun werken  verzameld. De Vereniging houdt er aan om haar te bedanken voor dit prachtige initiatief.Je cède la parole à Francine qui a contacté les artistes et rassemblé toutes les œuvres de l’exposition. L’Association tient à la remercier vivement pour ce travail magnifique.

Exposition des artistes Bienvenue